Vergoedingen

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

KNGF Fysiotherapeut

Tarieven onverzekerde zorg

De zorg voor uw kind wordt in de meeste gevallen 100% vergoed. We hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Wanneer er toch onvoldoende behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering hanteren wij de volgende tarieven:

– Behandeling fysiotherapie € 32,00

– Behandeling kinderfysiotherapie € 46,00

– Screening/ DTF € 16,00

– Intake en onderzoek na screening € 32,00

– Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00

– Kinderfysiotherapeutisch rapport € 57,50

– Instructie/ overleg ouders € 47,50

– Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,50

– Toeslag aan huis behandeling € 17,00

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een gemaakte afspraak niet na kunt komen moet deze 24 uur van te voren worden afgezegd.

Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak ontvangt u van ons een factuur.