Vergoedingen

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

KNGF Fysiotherapeut

Tarieven onverzekerde zorg

De zorg voor uw kind wordt in de meeste gevallen 100% vergoed. We hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten (De enige uitzondering hierop is zorgverzekeraar ENO. Met deze verzekeraar hebben we geen contractafspraken).

Wanneer behandelingen niet vergoed worden vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering hanteren wij de volgende tarieven:

– Behandeling fysiotherapie € 32,00

– Behandeling kinderfysiotherapie € 46,00

– Screening/ DTF € 16,00

– Intake en onderzoek na screening € 32,00

– Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00

– Kinderfysiotherapeutisch rapport € 57,50

– Instructie/ overleg ouders € 47,50

– Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,50

– Toeslag aan huis behandeling € 17,00

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een gemaakte afspraak niet na kunt komen moet deze 24 uur van te voren worden afgezegd.

Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak ontvangt u van ons een factuur.