Huilbaby / disregulatie

Sommige baby’s kunnen nog niet goed reguleren. Daaronder verstaan we goed kunnen slapen, tevreden wakker kunnen zijn, ontspannen kunnen zijn, goed kunnen drinken en het aankunnen van verzorgingsmomenten.

We zien in de praktijk regelmatig zuigelingen die nog over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zichzelf te reguleren.

Bij baby’s met disregulatie zien we kenmerken als: gespannen zijn, een bleke of gemarmerde huid,veel huilen (huilbaby) overstrekken, handjes in vuist, veel hikken, hoesten, kreunen en persen, veel darmkrampen, hazeslaapjes, matig drinken, makkelijk spugen.

Als kinderfysiotherapeut kunnen we ouders handvatten geven om hun kleintje te ondersteunen in de mogelijkheden tot zelfregulatie. We doen dit door:

  • Goed te kijken naar de mogelijke oorzaken van de disregulatie, zoals HCFS (voorheen bekend als KISS), reflux, voedingsproblematiek, prematuur en dysmatuur, spanningen in de thuissituatie. We verwijzen door indien nodig.
  • Het geven van houdings- en hanteringsadviezen.
  • Samen met ouders te kijken naar de invloed van rust, voorspelbaarheid en prikkelreductie.


Het doel van de behandeling is dat het kind ontspannen en tevreden kan zijn. Wanneer deze voorwaarde er is ontstaat de basis voor een goede ouder/ kind relatie, interactie met de omgeving en kan het kind zich (motorisch) verder gaan ontwikkelen.