Klachtenregeling

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten.

Wij willen dat het contact en de behandeling zo goed mogelijk verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Dan is het goed om deze kenbaar te maken en dit met uw fysiotherapeut te bespreken. Als een gesprek niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij:

Ledenadvies KNGF
www.kngf.nl
Tel. 033 – 467 29 29

Of:

Zorgbelang Nederland
www.zorgbelang-nederland.nl
Tel. 0900 243 70 70 ( €0,10 per minuut)

Rechten en plichten

De rechten en plichten van de fysiotherapeut en de patient zijn beschreven in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst( de WGBO), de wet klachtrecht clienten zorgsector, de Kwaliteitswet zorginstellingen en onderdelen van de Wet BIG.

De kinderfysiotherapeuten van Dudok kinderfysiotherapie zijn geregistreerd in het BIG-register en het CKR-register van het KNGF. De Modelregeling Fysiotherapeut-Patient is een uitwerking van het KNGF van de WGBO. Hierin zijn zaken als privacy, inzage van het dossier en geheimhoudingsplicht beschreven.

Bron: KNGF