Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeuten van DUDOK kinderfysiotherapie behandelen kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die problemen hebben met het bewegend functioneren. Bij de behandeling maken we gebruik van kindgericht materiaal. We werken in een kindvriendelijke omgeving.

Als praktijk zijn we aangesloten bij de NVFK (nederlandse vereniging voor fysiotherapie bij kinderen). Op de NVFK-website is ook veel nuttige informatie te vinden.
Zie: www.dekinderfysiotherapeut.com

Waarom kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies. We werken volgens een behandelplan en hebben waar nodig overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, jeugdarts, logopedist, leerkracht en orthopedagoog.

Na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut de 3-jarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd met eventueel een aanvullende Masteropleiding. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen die passen bij het kind in de ontwikkeling.
Onze kinderfysiotherapeuten van DUDOK kinderfysiotherapie staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Waaruit bestaat de therapie?

Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie en bewegingstherapie. Die is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders.

Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt onder meer bij zuigelingen en bij kinderen met een ernstige handicap.
(Bron: KNGF)