Motorische schrijfproblemen en kinderfysiotherapie

Het belang van schrijven

Schrijven is een manier om te communiceren en om je creatief te uiten. Daarom is schrijven belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ondanks dat de maatschappij veranderd en er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de computer is uit onderzoek gebleken dat schrijven een vaardigheid is die belangrijk is voor het ondersteunen van het leren lezen.

Het leren lezen en schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Het schrijvend leren van letters geeft een significant betere herkenning bij het lezen dan het typend leren van letters. Ook de spelling van eenvoudige woorden is significant beter door deze schrijvend te oefenen, dan door deze te oefenen met behulp van kaartjes of een computer.


Motorische schrijfproblemen

Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol spelen. Schrijfproblemen kunnen daardoor door veel verschillende redenen ontstaan. De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische schrijfproblemen, waarbij een stoornis in de fijne motoriek het schrijfproces beïnvloed.

Hulpvragen

  • Mijn kind schrijft slordig
  • Mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen
  • Het schrijftempo van mijn kind is laag
  • Mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de chrijfvoorwaarden. Wanneer hier problemen bij optreden is het zinvol om een kinderfysiotherapeut in te schakelen die samen met de leerkracht de problemen goed in beeld brengt. Voordat het kind naar groep 3 gaat is het belangrijk dat de schrijfvoorwaarden voldoende zijn.

In groep 3 gaat het kind letters en cijfers leren schrijven en in groep 4 komt het aan elkaar schrijven. Wanneer het kind hier zijn of haar handen vol aan heeft, kunnen de cognitieve prestaties hier onder leiden. Daarom worden vooral in deze fase kinderen met schrijfproblemen verwezen naar de kinderfysiotherapeut.

In groep 5 t/m 8 wordt een beroep gedaan op het schrijftempo van het kind. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak nog goed meekomen, maar in deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. Je ziet dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut kan het kind helpen een leeftijdsadequaat schrijfmotoriek te bereiken. We starten met een vraaggesprek waarin het kind kan aangeven waarbij hij/zij problemen ondervindt in de klas. De kinderfysiotherapeut zal verschillende testen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het probleem. Of deze alleen bestaat uit een schrijfprobleem of dat dit gepaard gaat met problemen in de fijne motoriek. Daarnaast zullen we overleggen met de leerkracht zodat het kind optimaal kan worden geholpen.

Hoeveel afspraken nodig zijn is per kind en specifieke probleem verschillend. Over het algemeen is wekelijks een afspraak van een half uur gedurende drie maanden voldoende om resultaat te behalen.