Samenwerking

Samenwerkende organisaties

Dudok kinderfysiotherapie vindt samenwerking erg belangrijk. We hebben goede contacten met de jeugdartsen, kinderartsen, logopedisten, praktijk van Waterschoot, Yulius, scholen enz.

 

Lucina

We werken samen met verloskundige-praktijk Lucina. Zij bieden zorg aan de zwangere vrouw en geven nazorg bij de pasgeboren baby. Indien nodig verwijzen ze naar onze praktijk.

Voor meer informatie: www.verloskundigen-lucina.nl

Lucina

Manueel therapie

Voor manueel therapie verwijzen wij indien nodig door, o.a. bij het vermoeden van een hoog cervicale functiestoornis (HCFS) (voorheen KISS).

We hebben al jaren een goede samenwerking met Dhr R. B. Kuhlemeier manueel therapeut voor kinderen. Zie verdere info op de site www.fysiotherapievijverlaan.nl

Uniek Logopedie

Er is een nauw samenwerkingsverband met Uniek logopedie (www.uniek-logopedie.nl) waar het gaat om kinderen met problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking of bij eet- drinkproblematiek.

Er is ook een goede samenwerking met Logopedie Stadspolders (www.logopediestadspolders.nl) wanneer het gaat om een combinatie van motorische en spraak/ taal problematiek.

Uniek logopedie

Fysiotherapie Balanz.

Met fysiotherapie Balans is er een samenwerking als het gaat om hulpvragen m.b.t. conditie, astma, overgewicht en intensieve trainingsprogramma’s.

Bij Balans wordt het fitkidsprogramma aangeboden. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, cystic fibrosis of jeugdreuma. Ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme, of het downsyndroom is Fitkids geschikt.

Het programma staat onder leiding van een fysiotherapeut en fitkidsbegeleiders.

Tijdens de lessen wordt er onder andere op fitnessapparatuur getraind. Tevens zijn er groepslessen (sport / spel, en dans).

Belangrijk doel is om na Fitkids te gaan sporten bij een club of vereniging.

Dudok kinderfysiotherapie doet de intake gesprekken en onderzoeken voor het fitkids-programma.

Voor meer informatie: www.fysiobalanz.nl

 Fysiotherapie Balanz


AURIS

Er is een intensieve samenwerking met de koninklijke Ammanschool van Auris. Bij kinderen met spraak/ taalproblematiek worden relatief vaak ook motorische problemen gezien. De kinderen van de Ammanschool kunnen op woensdagmiddag op school behandeld worden. Hierdoor is er regelmatig contact met leerkrachten en therapeuten van de school.

Dudok kinderfysiotherapie heeft op de locatie van de Ammanschool een dependance. Ook kinderen die niet op deze school zitten zijn hier welkom voor behandeling.

Voor meer informatie: www.aurisammanschool.nl

FYSIO LOKAAL

Op onze locatie in Crabbehof werken wij samen in het pand met praktijk voor volwassenfysiotherapie “Fysio lokaal”.

In deze volwassenpraktijk kunt u terecht voor algemene fysiotherapie, manuele therapie, medische fitness, medical taping en dry needling. Voor de grotere kinderen kunnen we indien nodig gebruik maken van de trainingsapparaten in de oefenruimte van Fysio lokaal.

Voor meer informatie: www.fysiolokaal.nl

DRAAGPRACHT

Voor jonge zuigelingen die behoefte hebben aan nabijheid is het heerlijk om bij papa of mama gedragen te worden in een draagdoek. Soms adviseren we als kinderfysiotherapeuten het gebruik van een draagdoek en kunnen we u helpen bij het op juiste wijze dragen van uw kindje.
Wanneer onze basiskennis over het dragen met behulp van een draagdoek niet voldoende is verwijzen we u met vertrouwen door naar Talli Los, draagdoekconsulente bij Draagpracht.
Talli is enorm bevlogen wanneer het gaat om het dragen van een baby, peuter of zelfs kleuter met behulp van doeken. Als u om praktische redenen graag een draagdoek zou willen aanschaffen of huren, zonder dat hier een medische reden voor is, dan verwijzen we ook graag naar haar door.

Voor meer informatie: www.draagpracht.nl