Informatie m.b.t. het coronavirus

Deze tekst is voor het laatst herzien op 08-10-2020

Beste ouder/ verzorger,

Ondanks de huidige lock-down mogen we als kinderfysiotherapeuten gelukkig
nog steeds behandelen.

We zijn hier heel blij mee en gaan zorgvuldig om met deze mogelijkheid.

Hieronder staan de voorwaarden en maatregelen die we in de praktijk hanteren
beschreven:

 1. Wanneer behandelen ‘op afstand’, d.m.v. videobellen, op een zinvolle
  manier mogelijk is, is dit de eerste keuze. Een behandeling in de praktijk of aan huis kan ook worden afgewisseld met videoconsulten. We proberen onderling contact hiermee nog te beperken. Een intake doen we bijvoorbeeld bij voorkeur telefonisch. Voor de behandeling geldt vaak dat een “contact”-afspraak veel meerwaarde heeft boven een videoconsult. We maken een bewuste afweging per hulpvraag.

 2. We zullen gedurende de behandeling een medisch mondmasker dragen. (type 11R) Kinderen ouder dan 12 moeten ook een mondmasker dragen. Jongere kinderen hoeven dit niet. Aan u als ouders vragen we ook een mondmasker te dragen als het houden van 1,5 meter afstand niet continue te garanderen is. In de wachtruimte bent u ook verplicht een mondmasker te dragen.

 3. Bij behandeling aan huis of in de praktijk mag er 1 ouder of verzorger bij de afspraak aanwezig zijn. Broertjes, zusjes en overige
  volwassenen kunnen helaas niet aanwezig zijn. We zullen 1,5 meter afstand houden van u als ouders/ verzorger en vragen u om hetzelfde te doen t.o.v. ons.

 4. Voorafgaand aan en na afloop van de behandeling vragen we het kind en u als ouder/ verzorger om de handen te wassen of desinfecteren. Wij zullen dit als behandelaar ook doen.

 5. Medewerkers werken alleen als ze zich gezond voelen en geen
  verschijnselen hebben van griep of verkoudheid.

 6. U bent samen met uw kind welkom in de praktijk als u of uw kind geen verschijnselen heeft van griep, verkoudheid, benauwdheid of koorts. Hetzelfde geldt voor afspraken aan huis. Wij komen bij u aan huis als alle andere huisgenoten vrij zijn van deze klachten. Overlegt u alstublieft met ons over een kind van de basisschoolleeftijd als er sprake is van neusverkoudheid.

 7. Wij vragen u om de afspraak in de praktijk of aan huis te annuleren
  wanneer u in contact geweest bent met iemand die het covid19-virus door maakt of er bij 1 van uw huisgenoten sprake is van griep, benauwdheid of koorts.

 8. We houden ons aan de adviezen t.a.v. het hoesten in de elleboog,
  gebruik van papieren zakdoekjes en schudden geen handen.

 9. Materiaal, deurklinken, lichtknopjes en het toilet worden
  intensiever schoongemaakt.

 10. Het toilet kan in principe niet gebruikt worden. Indien noodzakelijk is een uitzondering op de regel mogelijk.

 11. Bij kwetsbare kinderen of kinderen met kwetsbare ouders/ verzorgers gaan we nog bewuster om met de risico’s.

 

We helpen graag! Uw en onze gezondheid staat hierbij voorop.

Vriendelijke groeten,
Team Dudok kinderfysiotherapie