Informatie m.b.t. het coronavirus

Deze tekst is voor het laatst herzien op 08-10-2020

Beste ouder/ verzorger,

Nu de corona-besmettingen toe nemen en de maatregelen vanuit de overheid
zijn aangescherpt hebben we opnieuw gekeken naar de maatregelen die wij
treffen om verspreiding van het COVID-19 te voorkomen.

Deze maatregelen zijn grotendeels gelijk gebleven en kunt u hieronder
nalezen.

Een wijziging betreft kinderen met verkoudheidsklachten. Kinderen van de
basisschoolleeftijd mogen weer naar school met verkoudheidsklachten. T.a.v.
de behandeling vragen we u altijd te overleggen met de betreffende therapeut
over het wel/ niet door laten gaan van de afspraak bij neusverkoudheid.
Wanneer u als ouder/ verzorger zelf verkouden bent kunt u vanzelfsprekend
niet bij de behandeling aanwezig zijn of kan een behandeling aan huis niet
doorgaan.

Hieronder staan de voorwaarden en maatregelen die we in de praktijk hanteren
beschreven:

  1. Wanneer behandelen ‘op afstand’, d.m.v. videobellen, op een zinvolle manier mogelijk is, is dit de eerste keuze. Een behandeling in de praktijk of aan huis kan ook worden afgewisseld met videoconsulten. We proberen onderling contact hiermee nog te beperken. Een intakegesprek bij een nieuwe aanmelding doen we telefonisch als we inschatten dat dit niet nadelig is in vergelijking met een contact-afspraak.

  2. Bij behandeling aan huis of in de praktijk mag er 1 ouder of verzorger bij de afspraak aanwezig zijn. Broertjes, zusjes en overige volwassenen kunnen helaas niet aanwezig zijn. We zullen 1,5 meter afstand houden van u als ouders/ verzorger en vragen u om hetzelfde te doen t.o.v. ons.

  3. We zorgen voor beperkte contactmomenten met andere ouders/verzorgers en kinderen in de wachtruimte en bij het binnen komen en verlaten van de behandelruimte. Aan u de vraag om op tijd te komen, maximaal 5 min. van te voren.

  4. Het toilet kan in principe niet gebruikt worden. Indien noodzakelijk is een uitzondering op de regel mogelijk.

  5. Voorafgaand aan en na afloop van de behandeling vragen we het kind en u als ouder/ verzorger om de handen te wassen of desinfecteren. Wij zullen dit als behandelaar ook doen.

  6. Medewerkers werken alleen als ze zich gezond voelen en geen verschijnselen hebben van griep of verkoudheid.

  7. U bent samen met uw kind welkom in de praktijk als u of uw kind geen verschijnselen heeft van griep, verkoudheid, benauwdheid of koorts. Hetzelfde geldt voor afspraken aan huis. Wij komen bij u aan huis als alle andere huisgenoten vrij zijn van deze klachten. Overlegt u alstublieft met ons over een kind van de basisschoolleeftijd als er sprake is van neusverkoudheid.

  8. Wij vragen u om de afspraak in de praktijk of aan huis te annuleren wanneer u in contact geweest bent met iemand die het covid19-virus door maakt of er bij 1 van uw huisgenoten sprake is van griep, benauwdheid of koorts.

  9. We houden ons aan de adviezen t.a.v. het hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en schudden geen handen.

  10. Materiaal, deurklinken, lichtknopjes en het toilet worden intensiever schoongemaakt.

  11. Voor kwetsbare kinderen of kinderen met kwetsbare ouders/ verzorgers gaan we nog bewuster om met de risico’s. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van persoonlijke beschermingshulpmiddelen zoals een mondmasker en handschoentjes.

Over het gebruik van mondkapjes.
T.a.v. het gebruik van mondkapjes volgen wij het advies vanuit het KNGF (koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie).

Dit beleid houdt in:

  1. Bij de behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar hoeft geen mondkapje gebruikt te worden. In overleg met u kan afgesproken worden om dit wel te doen. We beschikken over de mogelijkheid om voor de zorg goedgekeurde mondkapjes of faceshields te gebruiken.

  2. Wij vragen u als ouder/ verzorger, van een kind jonger dan 12 jaar, een mondkapje te dragen tijdens de behandeling als 1,5 meter afstand tot de behandelaar niet gewaarborgd kan worden. Uiteraard zullen wij in dit geval zelf ook een mondkapje dragen.

  3. Bij de behandeling van kinderen van 12 jaar en ouder dragen therapeut, het kind en de ouder/ verzorger die bij de behandeling aanwezig is een mondkapje. Wanneer dit de behandeling hindert, zoals bij ademhalingstherapie, hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

  4. Het gebruik van mondkapjes door ouders/ verzorgers en kinderen vanaf 12 jaar in de wacht- en/ of behandelruimte kunnen afhankelijk zijn van de locatie waar de behandeling plaats vindt. (bijv. gezondheidscentrum/ oefenzaal/ behandelruimte/ op school/ aan huis).

 

We helpen graag! Uw en onze gezondheid staat hierbij voorop.

Vriendelijke groeten,
Team Dudok kinderfysiotherapie