Informatie m.b.t. het coronavirus

Deze tekst is voor het laatst herzien op 30-09-2021

Beste ouder/ verzorger,

Hieronder willen we u informeren over ons actuele corona-beleid.

  1. Wanneer behandelen of een intake ‘op afstand’, d.m.v. videobellen op een zinvolle manier mogelijk is blijft dit een optie die wij aanbieden.
  2. Het dragen van een mondmasker in de behandelruimte en de wachtkamer is niet langer verplicht. Wij zijn altijd bereid een mondmasker te dragen wanneer u dit prettiger vindt. In kwetsbare situaties zullen we dit altijd zelf bespreekbaar maken.
  3. Voorafgaand aan en na afloop van de behandeling vragen we het kind en u als ouder/ verzorger om de handen te wassen of desinfecteren. Wij zullen dit als behandelaar ook doen.
  4. Medewerkers zullen zich bij gezondheidsklachten passend bij het coronavirus laten testen. Wanneer wij een negatieve testuitslag hebben, maar wel verkouden zijn zullen we een mondmasker dragen en met u overleggen voor aanvang van de behandeling.
  5. U bent samen met uw kind welkom in de praktijk als u of uw kind geen verschijnselen heeft van griep, verkoudheid, benauwdheid of koorts. Hetzelfde geldt voor afspraken aan huis. Wij komen bij u aan huis als alle andere huisgenoten vrij zijn van deze klachten. Overlegt u alstublieft met ons wanneer er sprake is van klachten.
  6. Wij vragen u om te overleggen over uw afspraak in de praktijk of aan huis wanneer u in contact geweest bent met iemand die het covid19-virus door maakt, wanneer er bij 1 van uw huisgenoten sprake is van griep, benauwdheid of koorts en bij een positieve uitslag van een coronatest.
  7. We houden ons aan de adviezen t.a.v. het hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en schudden geen handen.
  8. Materiaal, deurklinken, lichtknopjes en het toilet worden intensiever schoongemaakt.
  9. Bij kwetsbare kinderen of kinderen met kwetsbare ouders/ verzorgers gaan we nog bewuster om met de risico’s.

We helpen graag! Uw en onze gezondheid staat hierbij voorop.

Vriendelijke groeten,
Team Dudok kinderfysiotherapie