Informatie m.b.t. het coronavirus

Deze tekst is voor het laatst herzien op 09-07-2020

Beste ouder/ verzorger,

Na een aantal weken mogen we als (kinder)fysiotherapeuten de deuren van onze praktijk weer openen.

We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen en meer mogelijkheden om kinderen zorg te bieden.

Het opstarten gebeurt geleidelijk aan en onder strikte voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Wanneer behandelen ‘op afstand’, d.m.v. videobellen, op een zinvolle manier mogelijk is, is dit de eerste keuze. Een behandeling in de praktijk of aan huis kan ook worden afgewisseld met videoconsulten. We proberen onderling contact hiermee nog te beperken. Een intakegesprek bij een nieuwe aanmelding doen we bij voorkeur telefonisch.
  2. Bij behandeling aan huis of in de praktijk mag er 1 ouder of verzorger bij de afspraak aanwezig zijn. Broertjes, zusjes en overige volwassenen kunnen helaas niet aanwezig zijn. We zullen 1,5 meter afstand houden van u als ouders/ verzorger en vragen u om hetzelfde te doen t.o.v. ons.
  3. We zorgen voor beperkte contactmomenten met andere ouders/ verzorgers en kinderen in de wachtruimte en bij het binnen komen en verlaten van de behandelruimte. Aan u de vraag om op tijd te komen, maximaal 5 min. van te voren.
  4. Het toilet kan gebruikt worden als dit noodzakelijk is, maar bij voorkeur zo min mogelijk.
  5. Voorafgaand aan en na afloop van de behandeling vragen we het kind en u als ouder/ verzorger om de handen te wassen of desinfecteren. Wij zullen dit als behandelaar ook doen.
  6. Medewerkers werken alleen als ze zich gezond voelen en geen verschijnselen hebben van griep of verkoudheid.
  7. U bent samen met uw kind welkom in de praktijk als u of uw kind geen verschijnselen heeft van griep, verkoudheid, benauwdheid of koorts. Hetzelfde geldt voor afspraken aan huis. Wij komen bij u aan huis als alle andere huisgenoten vrij zijn van deze klachten. Overlegt u alstublieft met ons over een kind t/m de leeftijd van 6 jaar bij neusverkoudheid.
  8. Wij vragen u om de afspraak in de praktijk of aan huis te annuleren wanneer 1 van uw huisgenoten het covid19-virus door maakt of er bij 1 van uw huisgenoten sprake is van griep, benauwdheid of koorts.
  9. We houden ons aan de adviezen t.a.v. het hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en schudden geen handen.
  10. Materiaal, deurklinken, lichtknopjes en het toilet worden intensiever schoongemaakt.
  11. Voor kwetsbare kinderen of kinderen met kwetsbare ouders/ verzorgers gaan we nog bewuster om met de risico’s. We overleggen over het door laten gaan van de behandeling. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van persoonlijke beschermingshulpmiddelen zoals een mondmasker en handschoentjes.

 

We helpen graag! Uw en onze gezondheid staat hierbij voorop.

Vriendelijke groeten,
Team Dudok kinderfysiotherapie